Metall

Metall – system för utsatta ytor och tufft slitage

Många av slutprodukterna i den här gruppen lever ett utsatt liv – både när det gäller klimatpåverkan och slitage. Därför ställs som regel mycket höga krav på färger och lacker för metallmålning.

Vi tillmötesgår våra kunders behov av kvalificerade produktlösningar för såväl vattenburna som traditionella färgsystem. Vi kan till och med erbjuda vattenburna grundfärger, som har bättre utomhusbeständighet än de traditionella lösningsmedelsburna färgerna.

Syntema bistår även med närservice och teknisk support och banar därmed väg för hög produktionssäkerhet och god produktionsekonomi.

Comments are closed.