Plast

Plast – ställer krav på hög finish och reptålighet

Plast är ett material som kommit att användas allt mer, speciellt inom fordons- försvars- och elektronikindustrin. Men intresset ökar även inom andra områden såsom läkemedelsindustri, förpacknings- sport- och möbelindustri.

Utvecklingen av industrifärger för plast följer samma trend. Störst är efterfrågan på vattenburna och UV-härdande produkter och system.

Syntema i Linköping har mer än 20 års erfarenhet av målning av plast – allt från tillverkning av färg till teknisk problemlösning hos kund. Därför kan vi erbjuda den specifika kunskap och erfarenhet, som idag är nödvändig för att klara de högt ställda kvalitetskraven – bäde i Sverige och internationellt.

Comments are closed.