Utbildningar

Utbildningar i appliceringsteknik och färglära

För att få ut mesta möjliga av dagens högteknologiska appliceringsteknik ställs ofta höga krav på kunskap och erfarenhet. Liknande resonemang gäller för färgsystemen. För att åstadkomma vackra, beständiga slutresultat vill det till att du har en god insikt i systemprodukternas uppbyggnad, deras funktion i olika miljöer samt hur de samverkar inbördes och i förhållande till underlagets beskaffenhet.

Eftersom vi på Syntema i Linköping är angelägna om att våra färger och systemprodukter används på ett optimalt sätt, erbjuder vi våra kunder utbildning i såväl appliceringsteknik som färglära. Kontakta oss direkt, så skräddarsyr vi en utbildning, som är anpassad efter dina speciella önskemål, din befintliga eller planerade appliceringsutrustning och/eller ditt produktionsteams aktuella utbildningsbehov.

Comments are closed.